Теорія гідродинамічної стійкості

Викладає: проф. Воропаєв Геннадій Олександрович

Курс «Теорія гідродинамічної стійкості» дає фундаментальні знання особливостей робочих процесів в різноманітних енергетичних системах, які мають суттєвий вплив на їх характер та ефективність. Курс включає лекції та практичні заняття.

Вивчення дисципліни «Теорія гідродинамічної стійкості» має надати професійні знання з визначення умов та розрахунку параметрів, які забезпечують сталі режими течії та теплообміну в рідинних середовищах. Отримані знання забезпечують можливість реалізації розрахункових режимів функціонування елементів енергетичних систем.

Метою курсу є отримання студентами:

  • знань основних видів нестійкості течій рідини та закономірностей їх виникнення;
  • уміння самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати задачі стійкості характерних течій рідини;
  • досвіду розрахунку границь стійкості основних станів та умов зміни режимів течії рідини у сучасних та перспективних енергетичних установках.

Матеріали для дистанційного навчання

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту