63-researchersu

Теорія поля

Викладає: проф. Жданов Валерій Іванович

Курс “Теорія поля” є одним з розділів базового курсу теоретичної фізики, що застосовується при вивченні фізичних та інших природничих наук, він є необхідним етапом загальної фізичної освіті і закладає базу для подальшої спеціалізації.

Викладання базується на таких курсах: електрика та магнетизм (вихідні поняття про електромагнітні взаємодії, рівняння Максвелла, уявлення про основні електромагнітні явища), класична механіка (принцип стаціонарної дії, лагранжев формалізм), основи математичного аналізу, лінійна алгебра, аналітична геометрія, інтегральне та диференціальне числення, векторний аналіз, елементи тензорного аналізу, диференціальні рівняння

Метою кредитного модуля є:

  • познайомити студентів з базовими принципами спеціальної теорії відносності;
  • навчити студентів орієнтуватися в основних принципах теорії поля (в основному, на прикладі електродинаміки);
  • навчити студентів застосовувати рівняння Максвелла та рівняння руху зарядів для постановки та розв’язання електродинамічних задач.

 Навчальні посібники з курсу:

1. B.І. Жданов Класична теорія електромагнітного поля. Мікроскопічна теорія. К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 84 с.

2. Збірник задач з класичної електродинаміки /B.І. Жданов, С.М. Пономаренко, В.Б. Долгошей

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту