Теорія поля

Дисципліна «Теорія поля» відноситься до циклу фундаментальних дисциплін «Теоретична фізика». Використовує знання, отримані у попередніх семестрах при вивченні дисциплін “Математичний аналіз”, “Диференціальні рівняння”, “Лінійна алгебра”, “Механіка”, “Електрика та магнетизм”, “Оптика”. Мета курсу – створення основи теоретичної підготовки бакалаврів і магістрів для оволодіння фундаменталь­ними фізичними законами і формування сучасного наукового світогляду. Завданнями дисципліни є: навчити студентів орієнтуватися в основних принципах спеціальної теорії відносності і теорії поля, а саме, у теоретичних основах електродинаміки, та застосовувати рівняння електромагнітного поля та рівняння руху зарядів для постановки і розв’язання електродинамічних задач; надання необхідного базового матеріалу для подальшого вивчення інших теоретичних дисциплін. Вивчення курсу є необхідним етапом загальної фізичної освіті і закладає базу для подальшої спеціалізації.

Анотація

Аннотация

Annotation

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту