63-researchersu

Електродинаміка суцільних середовищ

Викладає: проф. Жданов Валерій Іванович

Будуть розглянуті питання електродинаміки суцільних середовищ з метою формування загального фізичного світогляду. В результаті вивчення курсу в студента формуються знання фундаментальних законів електродинаміки, пов’язаних з ними властивостей  суцільного середовища та, на цій основі, вміння інтерпретувати електродинамічні явища та розв’язувати задачі. В тому числі, студент повинен

 • отримувати рівняння макроскопічної електродинаміки з перших принципів, знати межі застосовності, орієнтуватися у визначенні електродинамічних характеристик середовища і застосовувати це для розв’язання задач;
 • орієнтуватися в електромагнітних явищах у суцільному середовищі на прикладі простих моделей діелектричної проникності;
 • виводити рівняння, що описують поширення хвиль в прозорому ізотропному та анізотропному середовищі;
 • аналізувати властивості діелектричної проникності в середовищі за наявності поглинання;
 • орієнтуватися в аналітичних властивостях діелектричної проникності, виводити дисперсійні співвідношення та аналізувати їх наслідки;
 • аналізувати характеристики випромінювання в анізотропному середовищі без поглинання, в негіротропному та гіротропному, а також за наявності просторової дисперсії;
 • виводити співвідношення щодо проходження швидких частинок у речовині (ефект Вавилова – Черенкова);
 • аналізувати електромагнітні процеси в обмежених середовищах (хвилеводах, резонаторах, розглядати дифракційні явища);
 • виводити основні рівняння наближення геометричної оптики та користуватися ними.

 Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

 • Володіти та вміти застосовувати знання для розуміння основних процесів у суцільних середовищах за участю електромагнітного випромінювання;
 • Володіти основами теорії для оцінки характеристик та параметрів електромагнітного поля, для постановки та розв’язання

Навчальні посібники з курсу:

 1. B.І. Жданов Вступ до електродинаміки суцільних середовищ. К.: НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2017. – 101 с.
 2. Збірник задач з класичної електродинаміки /B.І. Жданов, С.М. Пономаренко, В.Б. Долгошей

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту