Теорія теплопровідності

Даний курс розрахований на студентів третього курсу спеціальності «Прикладна фізика». Сформовано основні поняття теорії теплопровідності, виведено рівняння теплопровідності в загальному випадку і проаналізовано часткові випадки. Розглянуто стаціонарні та нестаціонарні рівняння теплопровідності для пластини, циліндра та кулі, отримано розв’язки методом розділення змінних для різних граничних умов. Проведено аналіз отриманих розв’язків. Розглянуто системи з джерелами виділення теплоти на прикладі стержня, пластини та електричних котушок. Окрема увага приділена методам інтенсифікації теплообміну. Розглянуто теплообмін через оребрені поверхні, проаналізовано різні типи оребрення. Розглянуто теплообмін через пористі поверхні.

 

Анотація

Аннотация

Annotation

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту