Термодинаміка газового потоку

Термодинаміка газового потоку є базовою дисципліною енергетичного циклу в системі підготовки бакалаврів і магістрів по напряму «Прикладна фізика» (спеціалізація «фізика енергетичних систем і нових джерел енергії). Вона дає основні відомості в області законів руху газового потоку в елементах енергетичного устаткування і аналізу термодинамічних циклів теплових машин.

Вивчення дисципліни «Термодинаміка газового потоку» дозволить бакалаврам і магістрам отримати професійні знання в області законів руху газового потоку, перетворення теплової енергії в механічну, розрахунку термодинамічних циклів теплових машин і їх оптимізації. Отримані знання дають можливість виконувати дослідження фізичних процесів в енергетичних установках і розрахунки параметрів газового потоку в елементах енергетичного устаткування.

Анотація

Аннотация

Annotation

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту