Відновлювані джерела енергії

Викладає: ст. викл. Панченко Надія Анатоліївна

Навчальна дисципліна «Відновлювальні джерела енергії» викладається у четвертому семестрі бакалаврам спеціальності «Прикладна фізика» (спеціалізація «Фізика енергетичних систем і новітніх джерел енергії»). У ній розглядається структура навчального плану, детально розглядаються основні види відновлювальних джерел енергії, методів їх отримання та ефективного їх використання. Дисципліна включає наступні розділи: «Вступ», «Сонячна енергетика», «Вітроенергетика», «Мала гідроенергетика», «Геотермальна енергетика», «Воднева енергетика», «Біоенергетика», «Енергія хвиль, припливів та відливів», «Методи підвищення ефективності застосування відновлювальних джерел енергії». Вона включає лекції (36 годин) та практичних занять (18 годин). Форма контролю з дисципліни – залік.

Методична література з курсу

Відновлювальні джерела енергіїметод. вказівки до курсу / уклад.: Н.А. Панченко, Т.В. Доник. – К:  КПІ ім. І.Сікорського, 2019. – 26 с.

Індивідуальне завдання

Перелік тем для індивідуального завдання з курсу

Шаблон титульного листа реферату

Вимоги до оформлення переліку посилань

Реферати на Google Drive

Презентації на Google Drive

 

Дистанційний ресурс Classroom

Код курса  6zya224


Лекції


REN21 Звіт про глобальний стан ВДЕ

Відео 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту