Tag Archives: OnSlider

Спеціалізація кафедри


Кафедра готує фахівців за спеціальністю
105 “Прикладна фізика і нанотехнології” спеціалізації “Прикладна фізика” (новітні джерела енергії та енергетичні системи)


На Землі основні запаси енергетичних ресурсів зосереджені в копалин вуглеводнях (вугілля, нафта, газ, торф), а також в урані, торії, дейтерії і тритії. Сьогодні викопне паливо забезпечує 85% світового енергоспоживання. Однак, запаси його не безмежні.
Сьогодні світ потребує «проривних», енергетичних технологій, що базуються на фундаментальних і нових досягненнях фізики, математики, термодинаміки, теорії теплообміну, теорії горіння та інших наук. До цієї роботи має активно залучатися молоде покоління.
 НТУУ «КПІ» першим в Україні приступив до підготовці фахівців в області перспективних та альтернативних джерел енергії. Такі фахівці будуть користуватися підвищеним попитом на світовому ринку праці.
В рамках Відділення цільової підготовки НАН України на базі фундаментальних знань в галузі фізики, математики, комп’ютерних наук, дисциплін фізико-енергетичного циклу розпочато підготовку фахівців високої кваліфікації в галузі фізики новітніх джерел енергії, що вивчатимуть студенти спеціалазації «Фізика новітніх джерел енергії»?
  • Фундаментальна підготовка в області математики і фізики.
  • Фундаментальні дисципліни енергетичного циклу: термодинаміка газового потоку, теорія теплообміну, теорія теплопровідності, теорія горіння, основи комп’ютерного моделювання, тощо.
  • Спеціальні дисципліни фізико-енергетичного циклу (традиційна енергетика і нові джерела енергії).
  • Навчально-наукова робота, практика в інститутах НАНУ, магістерська дисертація і аспірантура.

Історія кафедри

Кафедру створено 2 серпня 2011 року за ініціативи президента Національної академії наук України академіка Патона Б.Є. та ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» академіка НАН України Згуровського М.З. Очолює кафедру академік НАН України, доктор технiчних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки та міжнародних наукових премій Халатов Артем Артемович.

Photo_kaf


З самого початку заснування кафедри, її методистом є Варвара Сергіївна Ткач


В 2014/2015 навчальному році кафедра вперше випустила бакалаврів за спеціальністю “прикладна фізика”, які спеціалізуються в галузі фізики енергетичних систем.

В 2016/2017 навчальному році кафедра вперше випустила магістрів за спеціальністю “105 Прикладна фізика та наноматеріали”,  які спеціалізуються в галузі фізики енергетичних систем.

В 2017/2018  навчальному році кафедра розпочала підготовку докторів філософії (PhD) за спеціальністю “105 Прикладна фізика та наноматеріали”.  Перший аспіран кафедри за цією спеціальністю – Мулярчук Марія.

 

Документи про створення кафедри.