загружено

Квантова механіка

Викладає: проф. Кобушкін Олександр Петрович

Дисципліна «Квантова механіка» відноситься до циклу фундаментальних дисциплін «Теоретична фізика».  Орієнтована на студентів, які вчаться за спеціальністю «105 Прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізацї «Прикладна фізика». Використовує знання, отримані у попередніх семестрах при вивченні дисциплін «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння», «Лінійна алгебра», «Теорія функцій комплексного змінного», «Механіка», «Електрика та магнетизм», «Оптика», «Теоретична механіка», «Теорія поля» та «Атомна фізика». Мета курсу – створення основи теоретичної підготовки бакалаврів для оволодіння фундаментальними фізичними законами і формування сучасного наукового світогляду. Завданнями дисципліни – знайомство студентів з принципам та методам квантової механіки,  її основними нерелятивістським та релятивістським рівняннями, методами їх розв’язку та застосуванням до найпростіших квантових систем. Вивчення курсу є необхідним етапом загальної фізичної освіті і закладає базу для подальшої спеціалізації.

Матеріали для дистанційного навчання:

Завдання

Питання до колоквіуму

Результати колоквіуму

 

Навчально-методична література з курсу:

  1. Кобушкін О.П. Квантова механіка. Навчальний посібник// Київ: НТУУ «КПІ», 2016. –  263 с.
  2. Кобушкін, О. П. Збірник задач з квантової механіки [Електронний ресурс] : [підручник] / О. П. Кобушкін, Я. Д. Кривенко-Еметов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2019. – 110 с.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту