Tag Archives: освітня програма

Спільне засідання кафедр

Інформація для викладачів за результатами спільного засідання кафедри ФЕС та кафедри ПФ від 18.11.20

18.11.2020 Відбулось спільне засідання кафедр Прикладної фізики та Фізики енергетичних систем.

Головним питанням стала підготовка до акредитації Освітніх програм першого та другого рівнів навчання за спеціальностю 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.

На засіданні виокремили задачі підготовки до акредитації, довели до всіх присутніх терміни та розподілили обо’вязки.

Було відмічено важливість перевірки та оновлення всього комплекту методичного забезпечення викладачами. Актуальні рекомендації щодо розробки матеріалів, шаблони та іншу корисну інформацію викладачі можуть знайти на сторінці нашого сайту “Викладачам“.

изображение_viber_2020-11-27_11-33-07

Акредитація освітньої програми  – оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми, наведених у додатку до Положення.

Громадське обговорення Освітньої програми

Громадське обговорення проекту освітніх програм

Громадське обговорення проекту освітніх програмНа нашому сайті, в розділі Освітня програма, викладено для громадського обговорення проекти освітніх програм за трьома рівнями вищої освіти за спеціальністю 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.

Проекти освітніх програм з прикладної фізики:

Опис освітніх програм

 

Проекти освітніх програм проходять громадське обговорення і ви можете:

Під час аналізу освітніх програм пропонуємо звернути увагу на наступні можливі питання:

  • Наскільки повно перелік навчальних дисциплін відповідає змісту спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?
  • Наскільки послідовно і логічно подається виклад матеріалу посеместрово?
  • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння обов’язкових (нормативних) компонентів ОП та вибіркових компонентів ОП?
  • Наскільки збалансованим є обсяг часу, що виділяється на проходження циклів загальної підготовки (ЗО) та професійної підготовки (ПО)?
  • Чи достатньо часу виділяється на практикум з іншомовного спілкування?
  • Чи є в освітній програмі компоненти, які виглядають як «зайві» або неактуальні або застарілі?
  • Які компоненти ОП треба, на вашу думку, додати або розширити?
  • Чи відповідають програмні компетентності рівню бакалавра/магістра/доктора філософії? Можливо якісь можуть бути вилучені, натомість інші додані.
  • Чи достатньо повно програмні результати навчання відбивають бажаному рівеню підготовки бакалавра/магістра/доктора філософії із спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?
  • Чи достатньо повно представлено ресурсне забезпечення, для підготовки спеціаліста відповідного освітнього рівня за ОП спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?