raspad

Ядерна фізика

Викладає: проф. Кобушкін Олександр Петрович

Навчальна дисципліна «Ядерна фізика» викладається у шостому семестрі бакалаврам спеціальності «105 Прикладна фізика та наноматеріали», які навчаються за спеціалізацією «Прикладна фізика». Дисципліна розглядає структуру ядер, їх взаємодію та реакції, а також торкається питань фізики високих енергій. Дисципліна включає наступні розділи: «Вступ», «Головні властивості стабільних ядер», «Головні властивості нестабільних ядер», «Розвал ядер» та «Фізика високих енергій». Дисципліна включає лекції (36 годин) та практичних занять (36 годин). Форма контролю з дисципліни – залік.

Лекції з ядерної фізики


Лекція 1. Основні властивості стабільних ядер.
Лекція 2. Основні власивості ядерних сил. Моделі ядер.
Лекція 3. Основні відомості про радіоактивні ядра. α-розпад.  β-розпад. γ-випромінювання ядер.
Лекція 4. Поділ ядер.

Лекція 5. Ядерні реакції.

Питання до колоквіуму

Завдання до Лекції 5.

Лекція 6. “Космічні промені”


 

Задачник з ядерної фізики

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту